Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
26/2023
4 752,00 € Mgr. Július Meszároš Obec Selec
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej umeleckej škole
27/2023
162 000,00 € Súkromná základná umelecká škola ADIA Obec Selec
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
24/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Selec
15. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZG3-91-108
4227/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Selec
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU- Riešenie migračných výziev v obci Selec- IROP-PO9-SC91-2023-108
IROP-Z302091CZG3-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Selec
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2023
0,00 € Greenlogy a.s. Obec Selec
14. August 2023
Zmluva o dielo
18/2023
70 662,10 € ASFA -KDK, s.r.o. Obec Selec
14. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
17/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Selec
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
14/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Selec
19. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
13/2023
0,00 € SH systém, spol. s.r.o. Obec Selec
19. Jún 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102709/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2023
1 700,00 € Ing. Marta Tóthová, audítor SKAU Obec Selec
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99790/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
10/2023
7 557,00 € PhDr. Marta Majeríková, Ľubica Slobodová Obec Selec
16. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
07/2023
0,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Selec
16. Február 2023
Dodatok č. 6 ku Zmluve o aktualizácii programov
8/2023
0,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Selec
3. Február 2023
Zmluva o prevádzkovaní tepelného zdroja
6/2023
120,00 € ERES property- technik, s.r.o. Obec Selec
2. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2 v bytovom dome č. 337
5/2023
210,00 € Dominika Mojžišová Obec Selec
27. Január 2023
Zmluva o dielo
4/2023
11 988,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Obec Selec