Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
62386/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
22. August 2017
Z M L U V A č. 122922 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
122922 08U02
115 740,00 € Environmentálny fond Obec Selec
14. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
036/TN/2017
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín Obec Selec
30. Január 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
55156/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
9. September 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
52144/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
9. September 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
52142/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
16. Október 2015
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SERP/2015/258, č. 118/POD-ZD2-16/15
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Selec
9. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1733/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Selec
19. Máj 2015
Z M L U V A č. 108379 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
108379 08U01
163 126,02 € Environmentálny fond Obec Selec
11. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/000592-012
PHZ-OPK2-2015/000592-012
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Selec
31. Júl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
40 / § 50 / NS / 2014 / ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Selec
7. Február 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
89-11-331/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
26. September 2013
Zmluva-sublicencia na použitie diela
198-112-6603/2013
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
26. September 2013
Zmluva na použitie operátu ŠMD
196-112-6604/2013
54,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
26. September 2013
Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z ISKN
197-112-6602/2013
153,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
25. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
20 / § 50j/NS 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Selec