Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4318
48/2022
480,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Obec Selec
12. Október 2022
Zámenná zmluva
49/2022
0,00 € Milan Šišovský Obec Selec
23. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb - Mandátna zmluva
46/2022
0,00 € ERES property - TN, s.r.o. Obec Selec
1. August 2022
Zmluva o dielo
45/2022
64 426,39 € ZPK s.r.o. Obec Selec
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
11/2022
19 093,53 € Peter Mahrík Obec Selec
7. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
10/2022
1 700,00 € Ing. Marta Tóthová Obec Selec
4. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93713/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
1. December 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91142/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
16. Apríl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87681/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
12. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11
20/13/010/54
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Selec
30. Október 2020
Zmluva č. 121/POD-309/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SE/POD/2020/135
4 728,91 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Selec
9. Október 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
83682/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
28. Október 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
538/2019
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Selec
20. Marec 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
73201/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Selec
1. Február 2019
Zmluva č. OU-TN-OKR1-2019/005826-001 o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
OU-TN-OKR1-2019/005826-001
2 388,17 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Selec
13. November 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
012/TN/2018-RVPK
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín Obec Selec
4. Október 2018
Z M L U V A č. 128563 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128563 08U03
94 393,00 € Environmentálny fond Obec Selec
20. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201830228_Z
99 360,00 € STEBERG s.r.o. Obec Selec
25. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201823092_Z
98 800,00 € REMOPEL, s.r.o. Obec Selec
18. Máj 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000577-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000577-003
29 450,03 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Selec