Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
2/2023
0,00 € ASEKOL SK, s.r.o. Obec Selec
21. December 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Selec
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
66/2022
396,00 € Mgr. Július Meszároš Obec Selec
15. December 2022
Zmluva o správe a servise IT
65/2022
274,00 € SH systém, spol. s.r.o. Obec Selec
15. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
64/2022
0,00 € INTA, s. r. o. Obec Selec
3. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
63/2022
9 660,00 € ZPK s.r.o. Obec Selec
2. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 8 v bytovom dome č. 341
61/2022
262,00 € Peter Šišovský Obec Selec
2. November 2022
Zmluva o nájme bytu č.6 v bytovom dome č. 337
62/2022
179,00 € Jana Fodreková Šišovská a Roman Fodrek Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 3 v bytovom dome č. 341
52/2022
112,00 € Peter Beták Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome č. 341
55/2022
112,00 € Jakub Lachký Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 7 v bytovom dome č. 341
56/2022
175,00 € Kristína Hazuchová Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 10 v bytovom dome č. 341
58/2022
191,00 € Jozefína Ozogányová Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4 v bytovom dome č. 341
53/2022
197,00 € Pavol Letko Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.12 v bytovom dome č. 341
60/2022
168,00 € Dušan Mazanec Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 v bytovom dome č. 341
57/2022
168,00 € Mgr. Andrea Šišovská Obec Selec
31. Október 2022
Zmluve o nájme bytu č. 1 v bytovom dome č. 341
50/2022
0,00 € Barbora Šišovská Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.2 v bytovom dome č. 341
51/2022
199,50 € Mgr. Andrea Dovičic Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 5 v bytovom dome č. 341
54/2022
215,00 € Monika Balušková Obec Selec
31. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 11 v bytovom dome č. 341
59/2022
332,50 € Jaroslav Beták Obec Selec
12. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4318
48/2022
480,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Obec Selec