Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Kúpna zmluva
10/2024
10 000,00 € Jaroslav Krchnavý, Mária Krchnavá Obec Kálnica
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
9/2024
994,00 € Igor Jelínek, Štefan Jurík Obec Kálnica
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
7/2024
4,00 € Pavel Slanina Obec Kálnica
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
8/2024
34,00 € Jozef Beláni Obec Kálnica
26. Apríl 2024
Dodatok č. 506/2018/2 k Zmluve o nájme pozemkov určených na poľnohospodárske účely
506/2018/2
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kálnica Obec Kálnica
3. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409482608
2409482608
15,08 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
20. Marec 2024
Dohoda č. 24/10/054/4
24/10/054/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0352 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
324 0352
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Kálnica
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
6/2024
0,00 € Anna Juríková Obec Kálnica
28. Február 2024
Licenčná zmluva - Prolex
5/2024
250,00 € eSYST s.r.o. Obec Kálnica
21. Február 2024
Kúpna zmluva
4/2024
850,50 € Milan Krchnavý Obec Kálnica
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie "Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia"
2023/516
12 800,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Kálnica
15. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. UCO2023/OL2169
UCO2023/OL2169
0,00 € ESPIK Groups, s.r.o. Obec Kálnica
13. Február 2024
Zmluva o Dielo "Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia"
3/2024
0,00 € Dušan Durdík - DD - Montáž, údržba el. zariadení Obec Kálnica
5. Február 2024
Zmluva o Dielo "Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja Klokočovka obec Kálnica"
2/2024
0,00 € Stabilit, s.r.o. Obec Kálnica
29. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55 00 69 11
1/2024
0,00 € Marius Pedersen Obec Kálnica
29. December 2023
Licenčná zmluva
45/2023
350,00 € eSYST s.r.o. Obec Kálnica
27. December 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023-/001352-039
44/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/516
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Kálnica
11. December 2023
Zmluva č. KB/ZO/2023KB9357-1 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2023KB9357-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Kálnica