Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy
2409290368
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
8. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
39/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kálnica
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
38/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Kálnica
30. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
37/2023
0,00 € Marta Šicková, v zast. Zdenko Šicko, Ing. Svetozár Krchnavý, Ivan Krchnavý Obec Kálnica
26. Október 2023
Zmluva o nájme
36/2023
0,00 € Turbonet, s.r.o. SK Obec Kálnica
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Kálnica, CKN 5269/2, LV č. 1871 z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja Kálnica - Klokoč
2421/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kálnica
19. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
35/2023
0,00 € Potočková, Hladký, Markechová Obec Kálnica
19. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
34/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Obec Kálnica
11. Október 2023
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
33/2023
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, o.z. Obec Kálnica
6. Október 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
31/2023
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Kálnica
6. Október 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409238235
32/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
28. September 2023
Dohoda číslo 23/10/054/119 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
23/10/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
11. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_117 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci
29/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Kálnica
11. September 2023
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu Dohoda o zmene zmluvnej strany
26/2023
0,00 € Advokát CIBULKA, s.r.o. Obec Kálnica
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
28/2023
0,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Kálnica
24. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DDL7-91-108
2651/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kálnica
21. August 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít"
25/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Kálnica
14. August 2023
Kúpna zmluva
24/2023
0,00 € Miloš Valovič, Lucia Valovičová Obec Kálnica
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DDL7-91-108
0,00 € MIRRI SR Obec Kálnica
19. Júl 2023
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
23/2023
0,00 € FARMY EKO, s.r.o. Obec Kálnica