Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Zámenná zmluva
8/2023
0,00 € Peter Važan Obec Kálnica
21. Február 2023
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
6/2023
0,00 € Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kálnica
17. Február 2023
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
5/2023
0,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Obec Kálnica
8. Február 2023
Dadatok č. 7 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55 00 69 11
3/2023
0,00 € Marius Pedersen Obec Kálnica
8. Február 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. A/912/12/2008-Zmluva o aktualizácii programov
4/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kálnica
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb rok 2021
1/2023
0,00 € N.M.-Audit, spol s r.o., audítorská spoločnosť Obec Kálnica
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb rok 2022-2023
2/2023
0,00 € N.M.-Audit, spol s r.o., audítorská spoločnosť Obec Kálnica
21. December 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97879/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica
12. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2022/184/001
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Kálnica
12. Júl 2022
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Kálnica
2022/173
0,00 € INTRANET, s.r.o. Obec Kálnica
12. Júl 2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
2022/184
1 020,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Kálnica
21. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2022TNZ9357-2
0,00 € Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Obec Kálnica
14. Jún 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-095/2022
KRHZ-TN-VO-230-095/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
25. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91992/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica
30. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/002016-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-002016-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
2. Marec 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-456-006/2020
KRHZ-TN-VO-456-006/2020
68 567,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
15. Február 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-26-001/2021
KRHZ-TN-VO-26-001/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85623/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica
16. November 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AKI7 zo dňa 2.11.2020
1170/2020
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kálnica
15. Júl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82236/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica