Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie "Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia"
2023/516
12 800,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Kálnica
15. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. UCO2023/OL2169
UCO2023/OL2169
0,00 € ESPIK Groups, s.r.o. Obec Kálnica
13. Február 2024
Zmluva o Dielo "Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia"
3/2024
0,00 € Dušan Durdík - DD - Montáž, údržba el. zariadení Obec Kálnica
5. Február 2024
Zmluva o Dielo "Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja Klokočovka obec Kálnica"
2/2024
0,00 € Stabilit, s.r.o. Obec Kálnica
29. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55 00 69 11
1/2024
0,00 € Marius Pedersen Obec Kálnica
29. December 2023
Licenčná zmluva
45/2023
350,00 € eSYST s.r.o. Obec Kálnica
27. December 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023-/001352-039
44/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/516
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Kálnica
11. December 2023
Zmluva č. KB/ZO/2023KB9357-1 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2023KB9357-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Kálnica
11. December 2023
Dodatok č. 506/2018/1 k Zmluve o nájme pozemkov určených na poľnohospodárske účely
Dodatok č. 506/2018/1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kálnica Obec Kálnica
11. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1010332019
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1010332019
0,00 € Kopanlčlarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - K.O.S., s.r.o. Obec Kálnica
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy
2409290368
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
8. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
39/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kálnica
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
38/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Kálnica
30. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
37/2023
0,00 € Marta Šicková, v zast. Zdenko Šicko, Ing. Svetozár Krchnavý, Ivan Krchnavý Obec Kálnica
26. Október 2023
Zmluva o nájme
36/2023
0,00 € Turbonet, s.r.o. SK Obec Kálnica
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Kálnica, CKN 5269/2, LV č. 1871 z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja Kálnica - Klokoč
2421/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kálnica
19. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
35/2023
0,00 € Potočková, Hladký, Markechová Obec Kálnica
19. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
34/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Obec Kálnica
11. Október 2023
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
33/2023
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, o.z. Obec Kálnica