Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DDL7-91-108
0,00 € MIRRI SR Obec Kálnica
19. Júl 2023
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
23/2023
0,00 € FARMY EKO, s.r.o. Obec Kálnica
17. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0416 o poskytnutí dotácie
2023/0416
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Kálnica
17. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
22/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Kálnica
29. Jún 2023
Zmluva o odbere odpadu zo zálohovaných obalov
21/2023
0,00 € Správca zálohového systému, n.o. Obec Kálnica
29. Jún 2023
Zmluva o výpožičke zariadení na odber zálohovaných obalov
20/2023
0,00 € Správca zálohového systému, n.o. Obec Kálnica
12. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
27/2023
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Kálnica
7. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00311669/000/2023
0,00 € UNISOFT, s.r.o. Obec Kálnica
5. Jún 2023
Dohoda č. 23/10/010/2
23/10/010/2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
29. Máj 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve č. 23/10/054/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
15. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
19/2023
0,00 € SPP Obec Kálnica
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
18/2023
0,00 € Dušan Filip Obec Kálnica
3. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408984865
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0346
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Kálnica
28. Apríl 2023
Dohoda 23/10/054/69
23/10/054/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
14. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20198318
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kálnica
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Ľuboš Klčovský, Zdenka Adamovicová, Sylvia Pašková Obec Kálnica
5. Apríl 2023
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Kálnica
17/2023
0,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Kálnica
27. Marec 2023
Dadatok č. 1 k Zámennej zmluve
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
0,00 € Peter Važan Obec Kálnica
16. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122296515
0,00 € Západoslovenská distribučná Obec Kálnica