Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve č. 23/10/054/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
15. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
19/2023
0,00 € SPP Obec Kálnica
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
18/2023
0,00 € Dušan Filip Obec Kálnica
3. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408984865
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kálnica
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0346
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Kálnica
28. Apríl 2023
Dohoda 23/10/054/69
23/10/054/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
14. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20198318
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kálnica
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Ľuboš Klčovský, Zdenka Adamovicová, Sylvia Pašková Obec Kálnica
5. Apríl 2023
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Kálnica
17/2023
0,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Kálnica
27. Marec 2023
Dadatok č. 1 k Zámennej zmluve
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
0,00 € Peter Važan Obec Kálnica
16. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122296515
0,00 € Západoslovenská distribučná Obec Kálnica
3. Marec 2023
Kúpa zmluva
15/2023
0,00 € Ing. Ivan Jakuš Obec Kálnica
3. Marec 2023
Kúpna zmluva
16/2023
0,00 € Janka Kopúnová, Peter Jurík Obec Kálnica
1. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kálnica
1. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
12/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kálnica
1. Marec 2023
Dohoda - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3
23/10/054/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kálnica
23. Február 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
10/2023
0,00 € Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici Obec Kálnica
23. Február 2023
Kúpna zmluva
11/2023
0,00 € Zdenka Adamovicová, Sylvia Pašková, Ľuboš Klčovský Obec Kálnica
22. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
9/2023
0,00 € JUDr. Šimon Cibulka Obec Kálnica
22. Február 2023
Zámenná zmluva
7/2023
0,00 € Roman Dovina, Martina Dovinová Obec Kálnica