Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-26-001/2021
KRHZ-TN-VO-26-001/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85623/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica
16. November 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AKI7 zo dňa 2.11.2020
1170/2020
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kálnica
15. Júl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82236/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kálnica
26. September 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000514-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000514-003
29 542,36 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
20. September 2016
Z M L U V A č. 115477 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115477 08U01
175 071,00 € Environmentálny fond Obec Kálnica
18. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-74-009/2016
KRHZ-TN-74-009/2016
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
14. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-75-004/2016
KRHZ-TN-75-004/2016
14 320,94 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
27. November 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-640
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-640_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kálnica
16. Marec 2015
Z M L U V A č. 104776 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
104776 08U02
165 369,58 € Environmentálny fond Obec Kálnica