Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/30/060/8-1
0,00 € Roman Bobka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/30/060/3-1
0,00 € Bc. Beáta Herichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/30/060/2-1
0,00 € Ján Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
30. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2088
479,08 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
30. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2089
273,76 € Obec Magnezitovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. November 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1608-1
0,00 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/49
0,00 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2037
1 779,44 € Obec Kameňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2038
68,44 € Obec Ploské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2041
1 505,68 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/40
0,00 € Obec Rybník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. November 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1584-1
0,00 € Mesto Tornaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. November 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1599-2
0,00 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2015
547,52 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2020
136,88 € Obec Gemerský Sad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2022
136,88 € Obec Chvalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2024
958,16 € Obec Lubeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2023
1 642,56 € Obec Gemerské Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2021
68,44 € Obec Levkuška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
14. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/2016
205,32 € Obec Otročok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca