Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € ZŠ I.B.Zocha Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Jún 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
25/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Slovmag, a.s. Lubeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Jún 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
26/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Agricola civitas s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Jún 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
27/§51/2014/RA
0,00 € SMZ a.s. Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
14. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
29/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Anna Dulovicsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
14. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
30/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Revúcke koberce syntetické s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
14. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
31/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Obec Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
28/§51/2014/RA
0,00 € Okresný súd Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
32/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € OLUP n.o. Predná Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
34/§51/2014/RA
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
33/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Krajská prokuratúra Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
35/§51/2014/RA
0,00 € ECBA,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
36/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € ZŠ Alapiskola Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
38/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € ECBA,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € ZŠ S.Tomášika s MŠ Lubeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
40/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Okresný súd Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
41/§51/2014
Doplnená
0,00 € Magdalána Kovácsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Štefan Házy A JETO! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. August 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Obec Ratková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
8. September 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
37/§51/2014/RA
Doplnená
0,00 € Obec Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca