Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/123
6 782,40 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/121
5 765,04 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/44
4 239,00 € Technické služby mesta Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/45
339,12 € Obec Muránska Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/46
7 799,76 € Obec Držkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/28
3 052,08 € Obec Skerešovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/31
1 017,36 € Obec Leváre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/26
1 526,04 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/16
2 034,72 € Obec Ratková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/30/060/12
4 709,05 € Ľudovít Gajdoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/42
10 512,72 € Obec Licince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/32
12 717,00 € Obec Hucín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/30/060/13
9 418,10 € Bc. Beáta Herichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/38
678,24 € Obec Chyžné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/39
12 377,88 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/36
1 017,36 € Obec Rašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/41
4 408,56 € Obec Šivetice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/43
2 712,96 € Obec Gemerský Sad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/30/060/3
4 709,05 € Tatiana Karabínošová UNIs - Ka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/30/060/4
4 709,05 € Tatiana Karabínošová UNIs - Ka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca