Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/956
3 014,40 € Obec Otročok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/123-1
0,00 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/40-1
0,00 € Obec Magnezitovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
17. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/955
150,72 € Obec Ploské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014
633,00 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/647-1
0,00 € Obec Rybník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/34-1
0,00 € Obec Sása Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
10. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/47791
3 338,79 € Kárász Vojtech Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
10. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/41-1
0,00 € Obec Šivetice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
5. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/44196
2024/441996
3 060,00 € Ševcová Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
3. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/933
169,56 € Obec Prihradzany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
3. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/43451
2024/43451
629,97 € Sochorová Martina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/930
1 186,92 € Obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/846
508,68 € Obec Hrlica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/647
2 204,28 € Obec Rybník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPODaSK
1/2024
20 000,00 € Kľúč n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/30/060/14
9 181,68 € Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/30/060/10
4 709,05 € Attila Mikó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/40
2 034,72 € Obec Magnezitovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/35
3 052,08 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca