Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1667-1
0,00 € Obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1789
427,75 € Obec Levkuška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1781
256,65 € Obec Chvalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/38
0,00 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/37
0,00 € Obec Ratková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/35
0,00 € Obec Muránska Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/33
0,00 € Obec Licince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1600
3 764,20 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1599
3 935,30 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/17
0,00 € Obec Rašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/28
0,00 € Obec Sása Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/36
0,00 € Obec Ploské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1608
6 380,00 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/19
0,00 € Obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/11
0,00 € Obec Chvalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1670
3 079,80 € Obec Gemer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1601
171,10 € Obec Polina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/26
0,00 € Obec Magnezitovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1598
1 882,10 € Obec Licince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1666
6 576,00 € Obec Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca