Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/30/054/980
604 741,80 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/30/054/978
307 656,85 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3
Dohoda č.15/2017/§54-CnTP-A3
Doplnená
199 275,31 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3
Dohoda č.20/2017/§54-CnTP-A3
Doplnená
190 152,88 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
12. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.14/2015/§54/ŠnZ
Doplnená
154 456,17 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. September 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce-2"-Opatrenie č. 2
Dohoda č.18/30/054/328
Doplnená
141 999,84 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3
Dohoda č.02/2017/§54-CnTP-A3
Doplnená
139 963,40 € Mestské služby mesta Tornaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Apríl 2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obn
dohoda číslo 20/30/054/165
104 230,85 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3
Dohoda č.04/2017/§54-CnTP-A3
Doplnená
101 464,35 € Obec Gemer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
5. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v zmysle § 54 ods.1 písm a) zákona č.5/2004
1/§54/2016/hrady
Doplnená
100 478,34 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3 “ Opatrenie 2, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/30/054/5
99 811,04 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/2016/§54-ŠnZ
99 720,20 € Mestské služby mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce"-Aktivita č.3
Dohoda č.12/2017/§54-CnTP-A3
Doplnená
98 851,69 € Mestské služby mesta Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
11. Máj 2017
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obn
17/30/054/90
Doplnená
96 131,78 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29. Apríl 2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obn
dohoda číslo 20/30/054/166
94 633,00 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
9. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.13/2015/§54/ŠnZ
Doplnená
93 438,80 € Obec Licince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Apríl 2018
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obn
dohoda 18/30/054/99
Doplnená
88 808,23 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50J zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.19/30/50J/8
Doplnená
86 128,29 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 3“ pod
01/hrady-3/ § 54/2015
Doplnená
85 025,16 € Obec Muráň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
25. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce-2"-Opatrenie č. 2
Dohoda č.19/30/054/74
84 969,90 € Mestské služby mesta Tornaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca