Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1668
1 368,80 € Obec Otročok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1667
1 368,80 € Obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1665
513,30 € Obec Skerešovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1669
2 566,50 € Obec Držkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1672
427,75 € Obec Leváre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/5
0,00 € Obec Muránska Zdychava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/6
0,00 € Základná škola Ivana Branislava Zocha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/13
0,00 € Obec Leváre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/8
0,00 € Obec Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/15
0,00 € Obec Levkuška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/9
0,00 € Obec Otročok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/29
0,00 € Obec Šivetice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1595
85,55 € Obec Muránska Zdychava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1597
855,50 € Obec Šivetice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/27
0,00 € Obec Muránska Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1588
684,40 € Obec Gemerský Sad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1581
85,55 € Obec Ploské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/30/010/30
0,00 € Mestské služby mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Október 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1190-1
0,00 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19. Október 2023
Dodatok ŠR
23/30/054/1203-1
0,00 € Obec Licince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca