Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 072021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
3. August 2021
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441 9013556
4 974,05 € Komunálna poisťovňa, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Júl 2021
Kúpna zmluva
PK-1/2021
1 449 791,73 € AS servis, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Júl 2021
Zmluva o výkone údržby areálu
13
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
15. Jún 2021
Kúpna zmluva
12
1 178 350,32 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
9. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 062021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
19. Máj 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 042021
20210002
2 400,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Máj 2021
Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb prostredníctvom tankovacej karty PT partner
PBH/12/2021
0,00 € PETROLTRANS, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Máj 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 032021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva č. 20210002
20210002
0,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka
20210002
2 340,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2021
2 005,28 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2021
7 202,63 € Poľnonákup TATRY, a.s. FEKA Trans s.r.o.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2021
3 508,98 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
4. Marec 2021
Rámcová kúpna zmluva
2076/VSK/2021
0,00 € Calmit, spol. s r. o. Poľnonákup TATRY, a.s.
18. Február 2021
Nájomná zmluva na byt
7
6 600,00 € Gabriela Madejová Poľnonákup TATRY, a.s.
2. Február 2021
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
1
63 360,00 € DUG s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Január 2021
Rámcova zmluva o poskytovaní právnych služieb
5/2021
16 497,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
20. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2020
43/2020
7 198,41 € Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA Poľnonákup TATRY, a.s.
11. Január 2021
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
3
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.