Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2021
3 588,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2021
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2021
4 982,40 € Poľnonákup TATRY, a.s. Filip Dratva
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2021
417,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. LINOTEX Poprad, s.r.o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2021
720,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
27. Október 2021
Zmluva o podružnom odbere energií
21
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Babičkin dvor agro servis a.s.
27. Október 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 092021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. September 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 082021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
23. September 2021
Zmluva o dielo
04/2021
4 390,93 € REJA pco s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
17. September 2021
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia
1457/VSD/2021
1 040,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. September 2021
dodatok č.2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej na základe verejnej obch. súťaže 14.05.2021
1/21
0,00 € Incos s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
12. August 2021
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
16
9 750,00 € Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA Poľnonákup TATRY, a.s.
6. August 2021
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE UZATVORENEJ NA ZÁKLADE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE zo dňa 14. 05. 2021
12
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
4. August 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 072021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
3. August 2021
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441 9013556
4 974,05 € Komunálna poisťovňa, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Júl 2021
Kúpna zmluva
PK-1/2021
1 449 791,73 € AS servis, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Júl 2021
Zmluva o výkone údržby areálu
13
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
15. Jún 2021
Kúpna zmluva
12
1 178 350,32 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
9. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 062021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
19. Máj 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 042021
20210002
2 400,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.