Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2015
Rámcova dohoda na nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2015
013/2015
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
14. August 2015
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 02
011/2015
380 000,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
24. Júl 2015
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode
010/2015
1 644 194,36 € AGRO EDEMI s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
7. Júl 2015
Kúpna zmluva
009/2015
1 731 252,70 € Poľnonákup Tatry, a.s. Agro Ladzany s.r.o.
25. Jún 2015
Kúpna zmluva
008/2015
201 892,20 € Poľnonákup Tatry, a.s. K´ Food Distribution s.r.o.
16. Jún 2015
Kúpna zmluva
006/2015
225 562,32 € Food Distribution s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
16. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve k rámcovej dohode
ČZ/01/2015 - 1
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
18. Marec 2015
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode
ČZ/01/2015
1 900 000,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
6. Marec 2015
Mandátna zmluva
2
3 960,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
6. Marec 2015
Mandátna zmluva
3
1 440,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
27. Február 2015
Rámcová dohoda na nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2014
002/2015
0,00 € AGRO EDEMI s.r.o., 044 73 Rešica č. 149; AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Hontianske Nemce 962 65 Poľnonákup Tatry, a.s.
24. Október 2014
Kúpna zmluva
10/2014
111 000,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. TOPFARM s.r.o.
26. September 2014
Mandátna zmluva
9/2014
2 940,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
28. Júl 2014
Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení vecného bremena
1
240,89 € Poľnonákup Tatry, a.s. TBG Doprastav, a.s.
19. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji HR č. 003/2014
Zmluva o predaji HR č. 003/2014
0,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. MONTIR, s.r.o.
19. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji HR č. 004/2014
004/2014 - 1
0,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. MONTIR, s.r.o.
17. Marec 2014
Zmluva o kúpe HR
002/2014
410 255,25 € MLYN ŠTÚROVO, a.s. Poľnonákup Tatry, a.s.
17. Marec 2014
Zmluva o kúpe HR
001/2014
697 180,30 € MONTIR, s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
17. Marec 2014
Zmluva o predaji HR
003/2014
230 947,78 € Poľnonákup Tatry, a.s. MONTIR, s.r.o.
17. Marec 2014
Zmluva o predaji HR
004/2014
392 706,94 € Poľnonákup Tatry, a.s. MONTIR, s.r.o.