Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2018
Kúpna zmluva
8/2018
1 054 421,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
4. Apríl 2018
Kúpna zmluva
5/2018
968 086,16 € Poľnonákup TATRY, a.s. AGRO EDEMI, s.r.o.
26. Marec 2018
Kúpna zmluva
4/2018
479 363,61 € Poľnonákup TATRY, a.s. DIPTER, spol. s r.o.
12. Marec 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2
3/2018
741 200,00 € KT Trade Slovakia s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
2. Január 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2
1/2018
1 314 600,00 € KT Trade Slovakia s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
8. December 2017
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
20/2017
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup Tatry, a.s.
29. November 2017
Kúpno-predajná zmluva
13
17 695,32 € Poľnonákup TATRY, a.s. AS servis, s.r.o.
10. November 2017
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2
12/2017
562 113,95 € SLOVAGRO s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
25. September 2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2/2017
0,00 € SLOVAGRO s.r.o., KT TRADE SLOVAKIA s.r.o., AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup TATRY, a.s.
8. September 2017
Zmluva o dielo
13/2017
69 400,14 € HOLDING SLOVAKIA s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Júl 2017
Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluve
1/2017
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. EURO HS, s.r.o.
10. Júl 2017
Kúpno-predajná zmluva
010/2017
10 569,74 € Poľnonákup TATRY, a.s. K´ Food Distribution s.r.o.
9. Jún 2017
Kúpna zmluva
009/2017
344 579,45 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS spol. s r. o., Košice
31. Máj 2017
Rámcová dohoda
007/2017
0,00 € KUPREX s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
31. Máj 2017
Kúpno-predajná zmluva
008/2017
19 680,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. EURO HS, s.r.o.
2. Marec 2017
Kúpna zmluva
003/2017
1 142 521,67 € Poľnonákup TATRY, a.s. AS servis, s.r.o.
22. December 2016
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
19/2016
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup Tatry, a.s.
20. December 2016
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2
2/2016
857 884,75 € INCOS s.r.o., Košice Poľnonákup Tatry, a.s.
2. December 2016
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 1
1/2016
858 878,24 € KUPREX s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
21. November 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
1531/3030/2015
852,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.