Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
29/2021
0,00 € JUDr. Ján Luterán - advokát Poľnonákup TATRY, a.s.
16. December 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A1957119
73,60 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. November 2021
Kúpno-predajná zmluva
27/2021
99 049,34 € Poľnonákup TATRY, a.s. KRUP s.r.o.
22. November 2021
Kúpna zmluva
26/2021
81 047,39 € Poľnonákup TATRY, a.s. KRUP s.r.o.
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
24
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení objektu na pult strediska registrácie poplachov a jeho monitorovania
019/2019
0,00 € REJA pco s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. November 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 0102021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
2. November 2021
Kúpna zmluva
22
1 223 085,47 € Poľnonákup TATRY, a.s. Mlyn Kolárovo, a. s.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2021
3 588,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2021
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2021
4 982,40 € Poľnonákup TATRY, a.s. Filip Dratva
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2021
417,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. LINOTEX Poprad, s.r.o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2021
720,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
27. Október 2021
Zmluva o podružnom odbere energií
21
Doplnená
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Babičkin dvor agro servis a.s.
27. Október 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 092021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. September 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 082021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
23. September 2021
Zmluva o dielo
04/2021
4 390,93 € REJA pco s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
17. September 2021
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia
1457/VSD/2021
1 040,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. September 2021
dodatok č.2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej na základe verejnej obch. súťaže 14.05.2021
1/21
0,00 € Incos s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.