Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
-1-2
3 561 550,00 € Incos s.r.o. Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
25. November 2022
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
-1-1
3 319 300,00 € ACHP Levice a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. November 2022
Rámcová zmluva o preprave
27/2022
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
16. November 2022
Zmluva o kúpe PHM, tovarov a služieb prostredníctvom tankovacej karty PT partner
BH/91/2022
0,00 € PETROLTRANS, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. November 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23/2022
0,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
12. November 2020
Ramcová zmluva o preprave
5/2020
5,72 € Build Trans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2022
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
19. Október 2022
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 042022
20210002
1 380,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. Október 2022
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
-2-1
2 818 400,00 € TAJBA, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. September 2022
Zmluva o dielo
20/2022
13 980,22 € Marcel Suchý MA-S Poľnonákup TATRY, a.s.
6. September 2022
Rámcová dohoda
PK-2/2022
0,00 € ACHP Levice a.s., Incos s.r.o., Košice, AS servis, s.r.o., TAJBA, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
18/2022
58 500,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
17/2022
0,00 € Target services, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
10. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 14327833
B1051619
19,45 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. Jún 2022
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 032022
20210002
7 200,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody a zabezpečenia služby vodného a stočného
15
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. MILBACHSTAV s.r.o.
4. Máj 2022
Zmluva o inzercii
991220106
120,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Máj 2022
Zmluva o inzercii
991220110
120,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Máj 2022
Zmluva o inzercii
14/2022
156,00 € OLLE s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
11/2022
0,00 € JUDr. Martin Práznovský Poľnonákup TATRY, a.s.