Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
30 148/01
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
15/2024
1 156 478,19 € AS servis, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
16/2024
0,00 € Ing. Soňa Madejová, PhD. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 03.05.2024
14/2024
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. AS servis, s.r.o.
25. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
13/2024
0,00 € Mgr. Jakub, Jura, LL.M. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
3 600,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Aurrora s.r.o.
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
12/2024
411 827,27 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
2 940,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024
9 419,63 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024
2 318,50 € Poľnonákup TATRY, a.s. MW studio s. r. o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2024
9 732,24 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
11/2024
1 160 382,80 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
9/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
10/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9943161393
198,40 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
3. Máj 2024
Kúpna zmluva
7/2024
1 428 455,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. AS servis, s.r.o.
2. Máj 2024
Poistná zmluva
461 - 9029055
1 679,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23820471
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
1. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 052021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Marec 2024
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. O20240285
20210002
3 120,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.