Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku Čiastkovej kúpnej zmluve
-1-2 k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
0,00 € Incos s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Jún 2023
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 032023
20210002
1 740,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
6. Jún 2023
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 022023
20210002
2 616,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
7 299,18 € Poľnonákup TATRY, a.s. FEKA Trans s.r.o.
27. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Čiastkovej kúpnej zmluve
-1-2 k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
0,00 € Incos s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2023
1 610,07 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2023
2 198,56 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
25. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
7 244,96 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
6/2023
35 500,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ľubomír Bizub
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
7/2023
5 600,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ľubomír Bizub
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
8/2023
8 500,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
15. Február 2023
Nájomná zmluva
1/2023
67,40 € Poľnonákup TATRY, a.s. Inštitút Krista Veľkňaza
3. Január 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
1/2023
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
19. December 2022
Kúpno - predajná zmluva
PK-3/2022 -časť 2
502 026,88 € KRUP s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. December 2022
Dodatok č. 2022/1 k Servisnej zmluve č. 16/17/BB o poskytovaní služieb
16/17/BB
0,00 € MEZOS - SQ spol. s r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
25. November 2022
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
-1-2
3 561 550,00 € Incos s.r.o. Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
25. November 2022
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
-1-1
3 319 300,00 € ACHP Levice a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. November 2022
Rámcová zmluva o preprave
27/2022
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
16. November 2022
Zmluva o kúpe PHM, tovarov a služieb prostredníctvom tankovacej karty PT partner
BH/91/2022
0,00 € PETROLTRANS, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. November 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23/2022
0,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.