Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
2 940,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024
9 419,63 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024
2 318,50 € Poľnonákup TATRY, a.s. MW studio s. r. o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2024
9 732,24 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
11/2024
1 160 382,80 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
9/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
10/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9943161393
198,40 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
3. Máj 2024
Kúpna zmluva
7/2024
1 428 455,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. AS servis, s.r.o.
2. Máj 2024
Poistná zmluva
461 - 9029055
1 679,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23820471
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
1. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 052021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Marec 2024
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. O20240285
20210002
3 120,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
22. Február 2024
Mandátna zmluva - Dodatok č. 1
20210002
0,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
21. December 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
21/2023
3 000,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji
PK-3/2023 -časť 2
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Incos s.r.o., Košice
22. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
20/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
13. November 2023
Zmluva o predaji
PK-3/2023 -časť 2
489 618,42 € Poľnonákup TATRY, a.s. Incos s.r.o., Košice
10. November 2023
Kúpna zmluva
PK-3/2023 -časť 1
1 025 378,88 € Cukrovar Vrbátky a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2023
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.