Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
62/2024
433 500,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
63/2024
433 500,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
64/2024
434 100,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
71/2024
2 392 044,03 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
72/2024
372 769,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
74/2024
423 829,73 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
76/2024
20 078,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
75/2024
27 326,37 € Ministerstvo zdravotníctva SR Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 27/2024
27/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 22/2024
22/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Bánovce s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1112/2023
1112/2023
388,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Juliána Mészárosová
5. Marec 2024
Zmluva o záložnom práve k hnuteľným veciam č. 80/2024
80/2024
4 849 080,00 € Záchranná služba Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1079/2023
1079/2023
0,00 € Amgen Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 1123/2023
1123/2023
0,00 € encare, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu č. 2/2024
2/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Február 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
9/2024
0,00 € Aqvitox Technology s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 949/2023
949/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Karolína Sárosfai
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 971/2023
971/2023
1 440,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Buchová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 970/2023
970/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kristína Prosuchová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1110/2023
1110/2023
486,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Ždilová