Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2011
Zmluva o poskytovaní strážnej a informačnej služby pre MZ SR
9/2011
Doplnená
0,00 € UZMA spol. s r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
25/2009/OPZ – Z2812012000601 – DZ281201200060102
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.: 3 k zmlune 2/2008/OPV-Z2612023000301
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o nájme č.348-141/2005 zo dňa 09. augusta 2005
5/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Univerzitná nemocnica Martin
9. Február 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 547/2010
3/2011
0,00 € Normal s.r.o., Martin Univerzitná nemocnica Martin
9. Február 2011
Zmluva č. 15/2011 o prevode správy hnuteľného majetku štátu
15/2011
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Zmluva č. 16/2011 o prevode správy hnuteľného majetku štátu
16/2011
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Zmluva č. 14/2011 o prevode správy hnuteľného majetku štátu
14/2011
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 548/2010
4/2011
0,00 € Normal s.r.o., Martin Univerzitná nemocnica Martin
11. Február 2011
Dodatok č.2 ku zmluve o nájme hnuteľnej veci č.01/2008
13/2011
0,00 € Biohem spol. s r.o., Trenčín Univerzitná nemocnica Martin
14. Február 2011
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
03/2011
Doplnená
28 800,00 € JUDr. Radko Timkanič, advokát Záchranná služba Košice
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
17/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Anna Pribylincová - Ekonomika Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 44/Z/2010 o poskytnutí služby zo dňa 25.10.2010
44/Z/2010 Dodaok 1
0,00 € IQUAP, a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
83/2011
0,00 € RNDr. Dušan Bodiš Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
84/2011
0,00 € Ing. Ján Číž Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
85/2011
0,00 € MUDr. Janka Zálešáková Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
86/2011
0,00 € Ing. Jozef Turčány Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
87/2011
0,00 € Ing. Ľudmila Jagerčíková Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2011
Príkazná zmluva
88/2011
0,00 € RNDr. Miroslav Bím Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/2/2008 Dodatok 2
Doplnená
55 375,12 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR