Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Kúpna zmluva
849/2023
47 310,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 630/2023
630/2023
49 848,89 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 823/2023
823/2023
44 047,50 € TILIA nezisková organizácia Ministerstvo zdravotníctva SR
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 802/2023
802/2023
1 584,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Mariana Fedorová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 804/2023
804/2023
1 356,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Katarína Varcholová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 570/2023
570/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Dana Masicová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 800/2023
800/2023
462,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Vladimíra Židek Gajdošová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 569/2023
569/2023
1 272,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Paulína Šuľová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 281/2023
281/2023
905,66 € Ministerstvo zdravotníctva SR Blanka Kráľová
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 781/2023
781/2023
Doplnená
2 037 600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 808/2023
808/2023
100 198,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Trenčín
11. September 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb č. 842/2023
842/2023
29 304,00 € Red Tulip s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 457/2023
457/2023
118 369,98 € LAFI-TON s.r.o, Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.459/2023
459/2023
47 501,38 € ADOS – MAJBÍKOVÁD, s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 817/2023
817/2023
39 940,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 820/2023
820/2023
44 530,00 € ADOS-POMOC s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 460/2023
460/2023
0,00 € ADOS Bubelová, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 458/2023
458/2023
0,00 € ADOS Zdenka, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 594/2023
594/2023
44 393,15 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ados Srdce PU s.r.o.
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 565/2023
565/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bianka Petergáč Kelemenová