Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
876/2023
0,00 € CenterPoint Systems LLC. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
877/2023
0,00 € Cormed Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 525/2023
525/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PaedDr. Mária Malackaničová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 538/2023
538/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Alena Piatrík Hepnerová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 524/2023
524/2023
1 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Borotová Gabriela
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 528/2023
528/2023
1 188,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Vetor Jozef
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 502/2023
502/2023
7 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Ukropcová Alexandra
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 156/2023
156/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Martina Marečáková Machovská
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 513/2023
513/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr.Martina Ružičková
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 542/2023
542/2023
840,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr.Jana Ceľuchová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 509/2023
509/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Gabošová Lucia
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 535/2023
535/2023
954,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Karabová Edita
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 530/2023
530/2023
1 440,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bočkajová Jana
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 803/2023
803/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Lucia Regrutová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 805/2023
805/2023
1 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Denisa Karaffová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 543/2023
543/2023
954,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bazalová Jana
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 440/2023
440/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Lucia Kráľová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 527/2023
527/2023
1 188,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Grejtáková Iva
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 562/2023
562/2023
1 248,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Simona Kubalová
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 536/2023
536/2023
954,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Nadežda Kráľová