Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
165/2024
0,00 € Grena Biomed Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 13/2024 a Národným centrom zdravotníckych informácií číslo kontraktu riešiteľa 02/2024
13/2024
33 676 892,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 981/2023
981/2023
1 452,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Stanislava Machajdíková
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1031/2023
1031/2023
2 214,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Miriam Parobková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 973/2023
973/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Tarková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1108/2023
1108/2023
792,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mária Bartošková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 40/2024
40/2024
439,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Andrea Brindžáková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 38/2024
38/2024
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Lucia Tomková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 983/2023
983/2023
1 452,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Adriana Pajdlhauserová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 964/2023
964/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Dominika Jurkýová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1105/2023
1105/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Eva Malgotová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 947/2023
947/2023
1 524,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Denisa Svitková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 978/2023
978/2023
1 008,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Dominika Peterke
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1109/2023
1109/2023
486,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Anna Tatiana Van den Heuvel
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 1/2024
1/2024
1 510,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Západoslovenská distribučná,a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 924/2023
924/2023
2 160,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Petra Belešová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 41/2024
41/2024
439,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Monika Fujašová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 541/2023
541/2023
1 404,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kristína Mydlová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 977/2023
977/2023
1 080,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Elena Luptáková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 43/2024
43/2024
1 404,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Barbora Surovcová