Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1036/2023
1036/2023
424,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Martin Bezák
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 936/2023
936/2023
1 242,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Natália Urbíková
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1037/2023
1037/2023
424,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ján Boldizsar
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 932/2023
932/2023
424,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Juraj Masaryk
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1033/2023
1033/2023
840,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Jaroslav Lukáč
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-401405DUQ8-16/2024
58 155 634,56 € Zdravé regióny Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Február 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1140/2023
0,00 € OSCOR Incorporated Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Február 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1134/2023
1134/2023
0,00 € Chiesi Farmaceutici S.p.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Február 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1135/2023
1135/2023
0,00 € Chiesi Farmaceutici S.p.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 891/2023
891/2023
44 156,66 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS-ATIZ s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
836/2023
48 478,01 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS MEDICUS s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
834/2023
40 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR KONTAKT Prešov, s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.840/2023
889/2023
40 848,49 € Ministerstvo zdravotníctva SR MEDSERVIS, s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 929/2023
929/2023
876,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Viktória Palešová
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 1013/2023
1013/2023
Doplnená
0,00 € Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 991/2023
991/2023
0,00 € Les Laboratoires Servier Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1049/2023
1049/2023
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1131/2023
1131/2023
0,00 € Pierre Fabre Medicament Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
832/2023
37 318,54 € Ministerstvo zdravotníctva SR Trnavská arcidiecézna charita
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.867/2023
867/2023
366 638,39 € Ministerstvo zdravotníctva SR Diecézna charita Nitra