Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 501/2023
501/2023
293,09 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Vršková
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 980/2023
980/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hana Krajčíková
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 974/2023
974/2023
1 080,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Miroslava Mlkvá
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1111/2023
1111/2023
1 452,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Lukrécia Capcara Barnová
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 30/2024
30/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 23/2024
23/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 32/2024
32/2024
0,00 € Penta Hospitals SK, a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 29/2024
29/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 26/2024
26/2024
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 31/2024
31/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 24/2024
24/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 33/2024
33/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 25/2024
25/2024
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 28/2024
28/2024
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 15/2024 a Zdravými regiónmi číslo kontraktu prijímateľa Z202401
15/2024
319 089,00 € Zdravé regióny Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 54/2024 a Národným onkologickým ústavom číslo kontraktu prijímateľa 9/2024/NOÚ
54/2024
683 500,00 € Národný onkologický ústav Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 10/2024 a Národnou transplantačnou organizáciou číslo kontraktu riešiteľa 01/2024
10/2024
560 000,00 € Národná transplantačná organizácia Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 11/2024 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave číslo kontraktu riešiteľa RSZU 66/2024
11/2024
Doplnená
11 682 925,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 56/2024 a zdravotníckou implementačnou agentúrou číslo kontraktu prijímateľa 01/2024
56/2024
12 567,50 € Zdravotnícka implementačná agentúra Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 12/2024 a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky číslo kontraktu prijímateľa 1/2024
12/2024
30 612 629,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR