Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 289/2023
289/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Bianka Machyniaková
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 559/2023
559/2023
624,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ivana Dobošová
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 561/2023
561/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. František Forgáč
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 567/2023
567/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ľubica Hašková
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 560/2023
560/2023
1 740,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Veronika Líšková
5. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.847/2023
847/2023
0,00 € AbbVie s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
816/2023
Doplnená
0,00 € SUNGJIN-HITECH CO., LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
4. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 546/2023
546/2023
Doplnená
0,00 € Glaxo Smith Kline (Ireland) Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
4. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.405/2023
405/2023
0,00 € Merck Sharp & Dohme B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 467/2023
467/2023
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Júl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.548/2023
548/2023
0,00 € Roche Registration GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Júl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 547/2023
547/2023
0,00 € Pfizer Europe MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Júl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 480/2023
480/2023
0,00 € Pfizer Europe MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 451/2023
451/2023
0,00 € MUDr. Mária Drahňáková, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 454/2023
454/2023
0,00 € Ako zachrániť život s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 612/2023
612/2023
0,00 € Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 453/2023
453/2023
0,00 € MEDIANTO s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 465/2023
465/2023
0,00 € Mgr. Dana Hatiarová – ADOS s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 452/2023
452/2023
0,00 € PADOS s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 455/2023
455/2023
0,00 € Pediater BE, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR