Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 947/2023
947/2023
1 524,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Denisa Svitková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 978/2023
978/2023
1 008,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Dominika Peterke
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1109/2023
1109/2023
486,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Anna Tatiana Van den Heuvel
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 1/2024
1/2024
1 510,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Západoslovenská distribučná,a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 924/2023
924/2023
2 160,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Petra Belešová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 41/2024
41/2024
439,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Monika Fujašová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 541/2023
541/2023
1 404,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kristína Mydlová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 977/2023
977/2023
1 080,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Elena Luptáková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 43/2024
43/2024
1 404,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Barbora Surovcová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 965/2023
965/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Gabaríková
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 39/2024
39/2024
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Lucia Kapustová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 925/2023
925/2023
576,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Alena Trenklerová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 967/2023
967/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Gajdošová
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
59/2024
176 629,68 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav detských chorôb
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
60/2024
355 974,93 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prebov
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
62/2024
433 500,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
63/2024
433 500,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
64/2024
434 100,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
71/2024
2 392 044,03 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
72/2024
372 769,17 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok