Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/77
0,00 € Obec Brezovička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1539
4 521,60 € Obec Tuhrina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Apríl 2024
Dohoda č. 2024/PO/007 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrov opatrovateľskú službu
2024/PO/007
56 114,40 € Mesto Giraltovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Apríl 2024
Dohoda č. 24/37/054/1535 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby, v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby - podaktivity 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“
Dohoda č. 24/37/054/1535 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby, v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby - podaktivity 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“
2 250,00 € Obec Lemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/12
37 672,40 € Obecný sociálny podnik Ličar s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/76
0,00 € Obec Ovčie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 169/137/2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 169/137/2024
3 123,24 € MIZOTIS s.r.o. Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/75
0,00 € Obec Bzenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4. Apríl 2024
Mandátna zmluva č. 172/137/2024
Mandátna zmluva č. 172/137/2024
2 000,00 € Ing. Karol Petz Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 212/137/2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 212/137/2023
96 508,63 € TERAVA, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/109
6 273,72 € Obec Mirkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/103
1 130,40 € Základná škola, Chminianske Jakubovany 270 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 138/137/2023
Zmluva o dielo č. 138/137/2023
107 141,12 € PB bau, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/128
169,56 € Obec Suchá Dolina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/127
3 730,32 € Obec Lesíček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/48
9 193,92 € Obec Malý Slivník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/11
154 456,57 € Lilly enviro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - samosprávny kraj
24/37/054/114
508,68 € Spojená škola, Masarykova 24, Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/110
169,56 € Obec Okružná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/105
169,56 € Obec Hrabkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov