Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhdneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2001 Z.z.
Dohoda č.12-§50-PS-2014
0,00 € Jozef Sabol - SALT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.18-§51-2014
Dohoda č.18-§51-2014
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.47-§51-2014
Dohoda č.47-§51-2014
0,00 € Advokátska kancelária BABIN, PETKO & partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.25-§51-2014
Dohoda č.25-§51-2014
0,00 € PERSONAL EFEKT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.19-§51-2014
Dohoda č.19-§51-2014
0,00 € TAX GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.27-§51-2014
Dohoda č.27-§51-2014
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.17-§51-2014
Dohoda č.17-§51-2014
0,00 € KO a LA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Príloha č.5 k Dohode č.289-§51-2013
Príloha č.5 k Dohode č.289-§51-2013
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.22-§51-2014
Dohoda č.22-§51-2014
0,00 € Nádej, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.35-§51-2014
Dohoda č.35-§51-2014
0,00 € OTX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.23-§51-2014
Dohoda č.23-§51-2014
0,00 € Ľudmila Drábová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.34-§51-2014
Dohoda č.34-§51-2014
0,00 € Darina Bochinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.44-§51-2014
Dohoda č.44-§51-2014
0,00 € Ing. Ingrid Takáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.29-§51-2014
Dohoda č.29-§51-2014
0,00 € OZ pre umenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.49-§51-2014
Dohoda č.49-§51-2014
0,00 € ZŠ Komenského Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.28-§51-2014
Dohoda č.28-§51-2014
0,00 € Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.46-§51-2014
Dohoda č.46-§51-2014
0,00 € EkoPronomy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2014
Dohoda č.45-§51-2014
Dohoda č.45-§51-2014
0,00 € Konfektion E-SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5. Február 2014
Objednávka č. 2/§46/UoZ/2014/A/1 k Dohode o poskytnutí služby a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce číslo: 2/§46/UoZ/2014/A
2/§46/UoZ/2014/A/1
0,00 € Global Education Centre, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14. Február 2014
Dohoda č.50-§51-2014
Dohoda č.50-§51-2014
0,00 € Mgr. Vladimír Šandala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov