Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytovrenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/79
0,00 € Obec Jakubova Voľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/2
7 708,32 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/80
0,00 € Obec Jakovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1784
131,88 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/6
6 766,38 € Diakonický domov Elim, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/5
6 619,32 € MS ECONOMIC´S s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/17
5 516,04 € Obec ST s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/12
7 354,80 € PcProfi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/10
15 739,08 € JOSINO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/16
11 032,08 € Limex s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/1
11 121,72 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/13
7 354,80 € DD21 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/11
5 663,10 € Lady Di, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/7
7 911,18 € A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/3
6 369,12 € 3G group s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/4
7 911,18 € Mária Olekšáková - FAMOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/8
5 883,84 € LINGOTTO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/15
6 251,52 € RN - stav s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/14
6 545,70 € NÁDEJ, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov