Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/14
6 545,70 € NÁDEJ, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1782
3 297,00 € Obec Ostrovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1781
791,28 € Obec Milpoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1780
263,76 € Obec Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Máj 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/37/010/143-1
0,00 € Obec Malý Slivník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/37/19B/13
14 127,10 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10. Máj 2024
Dohoda o splátkach dlhu č. 05/PO/OE/2024
05/PO/OE/2024
3 438,10 € Balogová Oľga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Prešov
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 04/PO/OE/2024
4/PO/OE/2024
884,00 € Miko Rastislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/053 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/053
26 644,80 € Dôstojný život všetkým, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/003 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/003
29 975,40 € Obec Radoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/049 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/049
42 822,00 € Obec Studenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/037 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/037
90 782,64 € Obec Lenartov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/030
204 118,20 € Mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/035
78 982,80 € RELEVANT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/052 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/052
332 489,04 € WeBelka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/031
74 890,92 € Obec Nová Kelča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/016 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/016
68 650,01 € Mesto Spišská Stará Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/024
103 914,72 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/044
44 534,88 € Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov