Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytovrenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1885
113,04 € Obec Nemcovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/37/060/223-1
0,00 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/45
5 516,04 € Gazdovia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 05/SB/OE/2024
05/SB/OE/2024
90,00 € Januvová Marta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/37/054/1875
0,00 € Hotel Šariš, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Jún 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/37/059/65
6 441,96 € Miroslav Haraus - Masáže Miršer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/37/054/1874
0,00 € Obec Chminianske Jakubovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/37/060/233-1
0,00 € Občianske združenie Barlička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/37/054/1873
0,00 € Patrik Maďar PM REKLAMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10. Jún 2024
Dohoda o splátkach dlhu č. 07/PO/OE/2024
7/PO/OE/2024
665,00 € Horváthová Margita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/37/54X/9-1
0,00 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda o splátkach dlhu č. 06/PO/OE/2024
6/PO/OE/2024
711,70 € Kudrášová Magdaléna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/19
31 126,56 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dodatok NP
24/37/54X/10-1
0,00 € JOSINO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1820
131,88 € Obec Ovčie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/20
5 516,04 € EKVITAS Q s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/25
14 280,30 € MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1845
5 652,00 € Obec Svinia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/246
6 597,83 € MK Vanss s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov