Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/111
508,68 € Obec Dubovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/117
14 412,60 € Obec Varhaňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/85
339,12 € Obec Čelovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/37/060/241
5 278,25 € Lukáš Falat Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/226
9 418,10 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/54
508,68 € Obec Šarišské Bohdanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/52
0,00 € Obec Gregorovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/192
20 601,96 € Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/7
50 857,56 € ZOYTEC, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/52
3 899,88 € Obec Chmeľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/65
678,24 € Obec Šarišské Michaľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/37/060/3
4 709,05 € Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/37/060/86
4 709,05 € JUDr. Ivana Orosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/37/060/80
4 709,05 € Rastislav Sarnecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/229
8 005,32 € Obec Haniska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/37/060/164
9 418,10 € Ing. Ján Čech - JANOLI - výroba odevov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/98
847,80 € Obec Bretejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/99
678,24 € Obec Drienov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/101
8 986,68 € Obec Žehňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/46
339,12 € Obec Renčišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov