Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/062
9 991,80 € Obec Kurimany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/061
35 685,00 € Obec Pavľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/022 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/022
47 960,64 € Obec Vechec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/055
42 822,00 € Obec Lemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/027 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/027
14 940,12 € Obec Krásny Brod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/009 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/009
176 807,28 € Obec Ľubica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/045 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/045
29 975,40 € Obec Uzovské Pekľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/032 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/032
420 607,20 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/017 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/017
79 934,40 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/054 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/054
29 975,40 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/056 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/056
25 217,40 € Obec Rožkovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/063 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/063
85 644,00 € Obec Gregorovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/034 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/034
53 955,72 € Mesto Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/010 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/010
209 827,80 € Mesto Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/039 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/039
53 384,76 € Obec Šarišské Dravce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/042 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/042
124 469,28 € Obec Soľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/029 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/029
1 557 293,40 € Mesto Poprad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/036 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a
D O H O D A číslo: 2024/PO/036
14 940,12 € Obec Komárany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/033 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/PO/033
175 855,68 € EuProgres n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/011 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/011
506 917,32 € Mesto Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov