Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Darovacia zmluva 14/2024
D 14/2024
160,00 € KROSTE, s.r.o.  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
16. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Z 7/2024
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Február 2024
Darovacia zmluva 13/2024
D 13/2024
32,90 € TORBIA, s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
26. Január 2024
Rámcová dohoda - Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov
Z 3/2024
0,00 € TORBIA, s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
26. Január 2024
Rámcová dohoda - Nákup a dodávka hygienických prostriedkov
Z 4/2024
0,00 € TORBIA, s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
26. Január 2024
Rámcová dohoda - Nákup a dodávka dezinfekčných prostriedkov
Z 5/2024
0,00 € TORBIA, s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 06NDOS000119
Z 6/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva 022024
D 2/2024
89,82 € INMEDIA, spol. s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024
D 3/2024
208,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
D 4/2024
32,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 5/2024
D 5/2024
97,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024
D 6/2024
83,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 7/2024
D 7/2024
54,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 8/2024
D 8/2024
0,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 9/2024
D 9/2024
0,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 10/2024
D 10/2024
47,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 11/2024
D 11/2024
42,84 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 12/2024
D 12/2024
100,00 € Lekáreň MEDEA RDG Stredisko s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 171 o zbere, odvoze a zhodnocovní odpadov
Z 1/2024
0,00 € Nehlsen - EKO, spol. s. r. o. , „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. Január 2024
Dodatok č. 3k zmluve č. 2/1/2009 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
Z 2/2024
0,00 € Nehlsen - EKO, spol. s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany