Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Darovacia zmluva 10/2023
D 10/2023
25,00 € neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 11/2023
D 11/2023
45,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Darovacia zmluva 5/2023
D 5/2023
45,87 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Darovacia zmluva 6/2023
D 6/2023
104,20 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Kolektívna zmluva
KZ12023
0,00 € základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany zastúpená Bc. Andreou Kubinovou, predsedníčkou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
5/2023
13 540,66 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
6/2023
11 885,82 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
7/2023
10 920,49 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
2/2023
32,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 3/2022
3/2023
169,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
4/2023
56,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
11. Január 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
1/2023
134,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 56/2022
7 329,52 € A-Z veľkoobchod, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. December 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
Z 34/2022
6 000,00 € Ing. Ján Škorec PROSPER „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 38/2022
11 713,82 € Damedis s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Z 40/2022
9 480,00 € ALW, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
Z 41/2022
7 776,00 € HASIL – HD, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
Z 42/2022
3 080,00 € Ing. Kostolný Eduard - RATTUS „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 43/2022
2 940,00 € KORAKO plus, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 44/2022
756,96 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany