Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k D o h o d e o úhrade energií spojených s nájmom nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy č. 3/2010
Z 7/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Darovacia zmluva 12/2023
12/2023
0,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Zmluva č. 10/2023/EON - OSV
Z4/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Dohoda č. 23/18/054/31 - o poskytnutí finančného príspevku
Z5/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 7/2023
D 7/2023
660,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 8/2023
D 8/2023
150,00 € Soňa Vargová „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 9/2023
D 9/2023
120,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 10/2023
D 10/2023
25,00 € neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 11/2023
D 11/2023
45,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Darovacia zmluva 5/2023
D 5/2023
45,87 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Darovacia zmluva 6/2023
D 6/2023
104,20 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Február 2023
Kolektívna zmluva
KZ12023
0,00 € základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany zastúpená Bc. Andreou Kubinovou, predsedníčkou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
5/2023
13 540,66 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
6/2023
11 885,82 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
7/2023
10 920,49 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
2/2023
32,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 3/2022
3/2023
169,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Január 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
4/2023
56,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
11. Január 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
1/2023
134,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 56/2022
7 329,52 € A-Z veľkoobchod, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany