Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559009415
Z 242023
252,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002018
Z 25/2023
1 225,07 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Júl 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Návrh poistnej zmluvy č. 0999000450
Z 26/2023
1 268,68 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901529
Z 27/2023
6 150,76 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023
Z 21/2023
761,00 € ASO VENDING, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie služby
Z 22/2023
7 025,58 € PC-COM, spol. s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 23/2023
7 511,02 € KR - BYTMAT, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Jún 2023
Zmluva o vykonaní praxe
ZOP 2
0,00 € SPOKOJNOSŤ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Máj 2023
zmluva o nájme ABO-160113/1/2023
Z 16/2023
323,16 € Messer Tatragas, spol. s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov NZ_122/2023
Z 11/2023
406,70 € Mesto Topoľčany „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
3. Apríl 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 06NDOS000119
Z 10/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o súvislej odbornej praxi žiakov
P 1/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Február 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 6/2023
13 754,16 € TORBIA, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k D o h o d e o úhrade energií spojených s nájmom nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy č. 3/2010
Z 7/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Darovacia zmluva 12/2023
12/2023
0,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Zmluva č. 10/2023/EON - OSV
Z4/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Február 2023
Dohoda č. 23/18/054/31 - o poskytnutí finančného príspevku
Z5/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 7/2023
D 7/2023
660,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 8/2023
D 8/2023
150,00 € Soňa Vargová „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Február 2023
Darovacia zmluva 9/2023
D 9/2023
120,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany