Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024
D 3/2024
208,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
D 4/2024
32,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 5/2024
D 5/2024
97,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024
D 6/2024
83,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 7/2024
D 7/2024
54,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 8/2024
D 8/2024
0,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 9/2024
D 9/2024
0,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 10/2024
D 10/2024
47,00 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 11/2024
D 11/2024
42,84 € Neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
29. Január 2024
Darovacia zmluva č. 12/2024
D 12/2024
100,00 € Lekáreň MEDEA RDG Stredisko s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 171 o zbere, odvoze a zhodnocovní odpadov
Z 1/2024
0,00 € Nehlsen - EKO, spol. s. r. o. , „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. Január 2024
Dodatok č. 3k zmluve č. 2/1/2009 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
Z 2/2024
0,00 € Nehlsen - EKO, spol. s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
18. Január 2024
Darovacia zmluva č. 01/2024
01/2024
0,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
16. Január 2024
Kolektívna zmluva
KZ12024
0,00 € základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany zastúpená Bc. Andreou Kubinovou, predsedníčkou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z 35/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
15. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
36/2023
0,00 € KANCPAPIER, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie služby
Z 39/2023
1 060,00 € CO-COMPANY s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 40/2023
31 802,25 € Majster mäsiar, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z 41/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 42/2023
34 452,33 € INMEDIA, spol. s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany