Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Dodatok o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
č. 1/2022 k zmluve č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Apríl 2022
Dodatok o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
DODATOK č. 2/2022 k zmluve č. 06/2021/Môjdomov-ŠZ/C
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Apríl 2022
Dodatok o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
DODATOK č. 6/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Apríl 2022
Darovacia zmluva
25/2022
0,00 € Bezáková Zuzana „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
22. Apríl 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 26/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
6. Máj 2022
Zmluva o praktickej výučbe
18/2022
0,00 € Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
10. Máj 2022
Darovacia zmluva 28/2022
Darovacia zmluva 28/2022
0,00 € neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
17. Máj 2022
Výpoveď Rámcovej dohody na dodanie tovaru zo dňa 31.12.2021
14/2022
0,00 € HYZA a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
18. August 2022
Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 11/2021/MôjDomov-ŠZ/C
22/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. August 2022
Zmluva o vykonaní praxe
P19/2022
0,00 € Občianske združenie SPOKOJNOSŤ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. August 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
P20/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. September 2022
Darovacia zmluva č. 59/2022
Darovacia zmluva č. 59/2022
0,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
9. September 2022
Zmluva o vykonaní praxe
P21/2022
0,00 € Občianske združenie SPOKOJNOSŤ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. September 2022
Dohoda o odbornej praxi žiakov
P22/2022
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 0810/2018/S
Z 27/2022
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
4. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C
29/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
16. November 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
P23/2022
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
16. November 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
P24/2022
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 71/2022
0,00 € neznámy „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 06NDOS000119
Z 33/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany