Centrálny register zmlúv

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodadnie tovaru
Z25/2022
554,70 € Tibor Varga TSV Papier „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 0810/2018/S
Z 27/2022
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Október 2022
Rámcová dohoda na dodanie služby
Z 28/2022
11 999,99 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
4. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C
29/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. November 2022
Zmluva na dodanie tovaru
Z 31/2022
8 272,32 € HELVYK ELEVATORS, s. r. o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
23. November 2022
Zmluva o dielo „Oprava maľovky po rekonštrukcii ÚK a TÚV prevádzka Prašice“
Z 32/2022
5 457,41 € Mibriel, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
D 13/2023
228,80 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
D 14/2023
112,80 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Marec 2023
Darovacia zmluva 15/2023
D 15/2023
112,20 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
15. Marec 2023
Darovacia zmluva 16/2023
D 16/2023
504,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Marec 2023
Dohoda o úhrade vzniknutých nákladov na plyn spojených so zmenou rozvodov plynu
Z 8/2023
1 284,24 € Základná škola s materskou školou „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
22. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 17/2023
D 17/2023
81,00 € KROSTE, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 9/2023
66 844,02 € Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Marec 2023
Darovacia zmluva 18/2023
D 18/2023
525,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
5. Apríl 2023
Darovacia zmluva 19/2023
D 19/2023
200,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
11. Apríl 2023
Darovacia zmluva 20/2023
D 20/2023
150,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva 21/2023
D 21/2023
500,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva 22/2023
D 22/2023
560,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Apríl 2023
Darovacia zmluva 23/2023
D 23/2023
70,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Apríl 2023
Zmluva o dodávke stravy
Z 12/2023
72 000,00 € Marián Líška Agentúra Liob „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany