Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Mandátny certifikát
202301277
0,00 € Disig, a.s. Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € LUNA Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
-CRZ-
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Základná škola s MŠ
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
6 600,00 € Natália Fábryová LUNA Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Dohoda o platbách
2/2023
5 600,00 € Stredoslovenská energetika,a.s Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
1.1/23
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
2.1./2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o spolupráci
PF/71/2023/67
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Kolektívna zmluva
KZ
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Mútne 224 Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o využívaní dátovej siete Oranet
23112022/02
24,98 € Oranet, s.r.o Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
Zmluva Extreme
114,00 € Dávid Vorčák Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o dielo
153/2022
360,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
Z/mlčanlivosť
0,00 € Dávid Vorčák Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
80/2022
1 804,00 € Ivan Skirčák - AQ PLUS Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
106/2022
1 599,00 € Ivan Skirčák - AQ PLUS Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_261
Doplnená
0,00 € Metodicko pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Mútne 224