Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Bjaloňová Martina
7. September 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Ing. Blažeňák Jozef
7. September 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Anton Grzyb
26. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_LGR_POP3ZŠ_PKPO_471
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Mútne
26. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_188
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Mútne
19. Jún 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
450,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
19. Jún 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
1 290,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
10. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
23/2023.1
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
23/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
21. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
19. Apríl 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
30. Marec 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Nezisková organizácia Recyklohry Základná škola s materskou školou Mútne
30. Marec 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
-CRZ-
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Mútne
30. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
30. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
22. Marec 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
16. Marec 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti