Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1
-CRZ-
7 800,00 € LUNA s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
6 600,00 € Natália Fábryová LUNA Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Dohoda o platbách
2/2023
5 600,00 € Stredoslovenská energetika,a.s Základná škola s materskou školou, Mútne 224
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
2 300,00 € Tomáš Hew Základná škola s materskou školou Mútne
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
2 295,00 € JMD Plus s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne
13. Január 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
80/2022
1 804,00 € Ivan Skirčák - AQ PLUS Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
106/2022
1 599,00 € Ivan Skirčák - AQ PLUS Základná škola s materskou školou, Mútne 224
19. Jún 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
1 290,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
2. Júl 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
690,00 € Peter Bolek Základná škola s materskou školou Mútne
19. Jún 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
450,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
13. Január 2023
Zmluva o dielo
153/2022
360,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Mútne 224
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
-CRZ-
209,10 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
24. Január 2024
Darovacia zmluva
-CRZ-
202,30 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
140,00 € Tomáš Hew Základná škola s materskou školou Mútne
13. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
Zmluva Extreme
114,00 € Dávid Vorčák Základná škola s materskou školou, Mútne 224
6. Február 2024
Darovacia zmluva
-CRZ-
109,57 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
2. Máj 2024
Sponzorská zmluva
-CRZ-
100,00 € COOP Jednota Námestovo, spojené družstvo, Základná škola s materskou školou Mútne
13. Január 2023
Zmluva o využívaní dátovej siete Oranet
23112022/02
24,98 € Oranet, s.r.o Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Kolektívna zmluva
KZ
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Mútne 224 Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
Z/mlčanlivosť
0,00 € Dávid Vorčák Základná škola s materskou školou, Mútne 224