Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Tomáš Hew Základná škola s MŠ
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Spojená škola internátna
8. Marec 2023
Zmluva MIRUTOMI, spol. s.r.o. - dodatok
-CRZ-
0,00 € MIRUTOMI, spol. s.r.o. Základná škola s MŠ
8. Marec 2023
Zmluva RAJO, s.r.o. - dodatok
-CRZ-
0,00 € RAJO s.r.o. Základná škola s MŠ
8. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Zavodančíková Terézia
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Ing. Bystričanová Alžbeta
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Kondelová Štefánia
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Bjaloňová Martina
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Ing. Blažeňák Jozef
24. Február 2023
Dohoda o dodávke stravy
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ Anton Grzyb
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Edusteps
-CRZ-
0,00 € Základná škola
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva odborná prax
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladničná kniha
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa