Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Objednávka
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Spojená škola
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva strava
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Mäsovýroba
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Faktúry
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Dodatok MPC
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva - prenájom
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Edusteps Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Poklad\a
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
-CRZ-
0,00 € Dávid Vorčák Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
133201490099
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s MŠ