Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Mútne 224

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Kolektívna zmluva
KZ
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Mútne 224 Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
Z/mlčanlivosť
0,00 € Dávid Vorčák Základná škola s materskou školou, Mútne 224
13. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_261
Doplnená
0,00 € Metodicko pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
1.1/23
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
2.1./2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
23/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
23/2023.1
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Mútne 224
10. Február 2023
Zmluva o spolupráci
PF/71/2023/67
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou, Mútne 224
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Edusteps
-CRZ-
0,00 € Základná škola
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva odborná prax
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladničná kniha
23. Február 2023
Pokladňa
-CRZ-
0,00 € Pokladňa
23. Február 2023
Objednávka
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Spojená škola
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ
23. Február 2023
Zmluva strava
-CRZ-
0,00 € Základná škola s MŠ